Typografie a písma

Jistě budete souhlasit, že písmo hraje při tvorbě tiskovin zcela zásadní roli. Písmo tajemným způsobem vyvolává pocity, směruje pozornost čtenářů, přenáší nejen informace, ale i emoce. Poznejte s námi základy „písmovědy“.

Co je to typografie

Typografie se zabývá písmy a zejména jejich správným výběrem, kombinováním a použitím. Cílem je zajistit snadné čtení a vnímání textu. Existuje řada pravidel, které pomáhají sázet texty přehledným způsobem. Díky tomu potom stránka působí pocitově příjemně a přehledně. Pracovník mající na starost sazbu textů sice není typograf, ale dobře ví, kolik písem lze použít na stránce, která lze společně zkombinovat a která nikoliv. Typograf dokáže písma opravit, počeštit, nebo vyrobit písma nová.


Základní pravidla

Písma

V našem případě, kdy potřebujete připravit svatební noviny, jsou pro odstavce nejvhodnější patková písma. Nejspíše zvolíte Times New Roman. Existuje samozřejmě velké množství dalších patkových písem, bývají však většinou placená.
Patková písma vedou lépe zrak. Jejich čtení je příjemnější, protože nerozptyluje pozornost tak, jako je tomu u bezpatkových písem, což je například Arial, Helvetica a další.
Doporučuje se kombinovat maximálně tři písma. V ideálním případě pouze dvě písma. Nadpisy můžete zkusit udělat ozdobnějším písmem anebo tradičně bezpatkovým.


Speciální značky

Ne každý dokáže vložit do textu správně běžné značky, jako jsou například uvozovky, pomlčku, trojtečku apod. Ve Windows lze každý myslitelný znak vložit kombinací klávesy Alt a k tomu číselný kód. Samozřejmě pouze vyskytuje-li se požadovaný znak ve zvoleném písmu.
Dolní uvozovky: Alt+132 ... „
Horní uvozovky: Alt+147 ... “
Pomlčka: Alt+150 ... –
Trojtečka: Alt+133 ... …
Srdce: Alt+3 ... ♥
Násobení: Alt+0215 ×
Nedělitelná mezera: Alt+0160


Vdovy a sirotci

Necháte-li v horní části stránky samostatný řádek textu, který patří k odstavci na předchozí stránce, říká se tomu v typografické hantýrce sirotek. Podobně zapomenete-li například nadpis v dolní části stránky (nebo řádek textu), potom se tomu říká vdova.
Řešením těchto chyb je nastavit ve Wordu předvolbu svázat řádky odstavce a pro nadpisy svázat s předešlým odstavcem.